In de toekomst geen zittenblijvers meer

zitten blijvenStaatssecretaris Dekker en het Centraal Planbureau (CPB) willen de zittenblijvers verminderen. Volgens het CPB zijn bijspijkercursussen en zomerscholen veel effectiever. Blijven zitten is namelijk erg demotiverend en vaak is de kennis slecht bij enkele vakken ontoereikend. Een cursus of zomerschool zou ervoor kunnen zorgen dat leerlingen toch naar het volgende jaar mogen.

“Zittenblijven is een ouderwetse, dure en niet-motiverende manier om leerlingen erbij te houden”, zei Dekker

Kostenbesparingen zijn groot

Wanneer er minder kinderen blijven zitten door zomerscholen zal dit geen geld kosten maar opleveren! De overheid biedt namelijk een financiële compensatie aan voor een zittenblijver. Deze zal dan verminderen. Daarnaast kost  het de overheid ook belastinginkomsten omdat deze leerlingen de arbeidsmarkt pas later betreden.

Het doel is om de zittenblijvers in het voorgezet onderwijs terug te brengen van 5,8% naar 3,8% in 2020. De zittenblijvers in het primaire onderwijs worden teruggebracht van 3% naar 2%.

“We willen meer maatwerk in het onderwijs, dit is een stap in die richting. De pilots met zomerscholen waren succesvol.”