404

Page not found.

Groene Vlag voor duurzame scholen

groene-vlag-school

Omdat duurzaamheid een steeds belangrijker thema is binnen het onderwijs, kunnen duurzame scholen zich onderscheiden met een internationaal keurmerk (PDF-bestand). Scholen die zich inspannen voor duurzame ontwikkeling krijgen via Eco-Schools een Groene Vlag. Met deze vlag kunnen zij zich profileren als groene school, om op die manier bijvoorbeeld meer leerlingen te trekken maar ook kosten te besparen en samen te werken aan een verbeterde leefomgeving. Gemiddeld elke twee jaar is er een audit om te controleren of de school zich nog steeds duurzaam mag noemen. Dat is belangrijk, want duurzaam ben je niet, dat blijf je.

Wanneer krijgt een school het keurmerk?

eco-schoolsOm in aanmerking te komen voor de Groene Vlag, doorloopt een school het zevenstappenplan van Eco-Schools. Onderdeel van dat stappenplan is een intentieverklaring, een werkgroep formeren en leerlingen actief betrekken bij de activiteiten. Via een duurzaamheidsscan kan de school elk jaar zien wat er goed gaat en welke punten zij kan verbeteren. Het is belangrijk dat er haalbare doelstellingen en acties worden geformuleerd om een duurzaam thema onder de aandacht te brengen. Eco-Schools is een laagdrempelig programma omdat het belangrijk is dat elke school over duurzaamheid nadenkt.

Wat kan een school doen?

De werkgroep bedenkt met de leerlingen allerlei acties rondom de 10 thema’s die Eco-Schools hanteert:

  • Afval, denk aan het reduceren van de hoeveelheid en het scheiden aan de bron.
  • Energie, denk aan het besparen op verbruik en het plaatsen van zonnepanelen.
  • Water, denk aan het verminderen van het gebruik door leerlingen bewustzijn mee te geven.
  • Voeding, zoals het stilstaan bij gezond eten en bij voedselverspilling.
  • Groen, denk aan het planten van bomen en het plaatsen van extra plantenbakken in de school.
  • Mobiliteit, duurzame alternatieven maar ook het voorkomen van verkeersongelukken.
  • Veiligheid van kinderen in de school.
  • Gebouw & Omgeving, zoals de juiste temperatuur, een moestuin en een groen speelplein.
  • Hygiëne, natuurlijk het wassen van de handen maar ook gebruik van vloeibare zeep en biologisch afbreekbare doekjes en het verminderen van schoonmaakmiddelen.
  • Communicatie om te laten zien wat de school aan duurzaamheid doet.

Eco-Schools bepaalt op basis van de duurzaamheidsscan aan welke thema’s de school als eerste moet werken. Ook is er voor elk thema lesmateriaal waarmee een school aan de slag kan. Natuurlijk is creativiteit van de eigen leerlingen nog belangrijker voor het slagen van duurzaamheid op school! Zo komt een duurzame school pas echt tot leven.

Iedere school zonnepanelen op het dak!

De Rijksoverheid stimuleert en subsidieert initiatieven zoals zonne-energie omdat zij duurzame energie belangrijk vindt. Ook steeds meer scholen kiezen voor zonnepanelen op hun dak, om twee redenen. Zonnepanelen zijn handig om op energiekosten te besparen. Maar ook kunnen ze meteen gebruikt worden om kinderen het nut van duurzame energie bij te brengen. Jong geleerd is immers jong gedaan. Op deze manier werkt een school mee aan de doelstelling 14% duurzame energie in 2020.

zonnepanelen-school-dak

Energie en kosten besparen

Scholen zijn grootverbruikers van energie. Het gaat om grote gebouwen waar de hele dag verlichting en verwarming aan staat. Kosten besparen door zelf duurzame energie op te wekken is daarom zeker interessant voor het onderwijs. Bovendien hebben veel scholen platte daken, wat ideaal is voor zonnepanelen. Door de grootte van het dak kunnen er veel panelen worden geplaatst, dat scheelt een school in de installatiekosten. Met de zonnepanelen wekt de school zijn eigen energie op en dat is goedkoper dan stroom afnemen van het energienet. In Leidschendam bijvoorbeeld kozen achttien basisscholen al voor zonnepanelen. Deze scholen zien dat met deze investering minder energie wordt verbruikt en zij kosten besparen.

Kinderen leren over duurzaamheid

zonnepaneel-klasZonnepanelen op het schooldak zijn een uitstekende manier om kinderen vertrouwd te maken met duurzame energie. De scholen in Leidschendam beschikken over een informatiepaneel waarop de leerlingen de opbrengst van de geplaatste zonnepanelen kunnen zien. Deze informatie is ook belangrijk voor speciale onderwijspakketten over duurzaamheid. Een opbrengstmonitor in de hal van de school maakt het opwekken van zonne-energie tastbaar en herinnert ze er elke dag aan. Zien dat de school duurzaamheid serieus neemt, maakt dat ook kinderen het belang hiervan inzien.

Mogelijkheden voor zonne-energie

Om meer zonnepanelen op het dak van scholen te krijgen, zijn er verschillende initiatieven vanuit overheid en andere organisaties. Zo zoekt bijvoorbeeld Zonnig Onderwijs Nederland (ZON) basisscholen die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen. ZON neemt dan het grootste deel van de investering voor haar rekening. ZON heeft ook een handig lespakket ontwikkeld om kinderen meer te leren over zonne-energie. Ook crowdfunding en subsidie van de overheid zijn manieren om zonnepanelen op een schooldak te plaatsen. Elke school kan zich daarmee als ‘groene’ school profileren. Niet alleen goed voor het milieu en de toekomst, maar tevens een sterke profilering om meer leerlingen te trekken.

Werken aan een duurzame toekomst

Om de toekomst veilig te stellen, is er vanuit de overheid veel aandacht voor duurzame energie. Dit is energie opgewekt door natuurlijke hulpbronnen, waaronder zon, wind en water. De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien tot 14% in 2020, 16% in 2023 en volledig duurzaam in 2050. Om die doelstelling te bereiken, stimuleert en subsidieert de Rijksoverheid duurzame energie. Wat kunnen scholen doen?

zonnepanelen-school

Kiezen voor duurzame energie

Scholen, en ook particulieren, doen er goed aan te kiezen voor duurzame energie. Alle energieleveranciers in Nederland leveren groene stroom. Dat is een eerste goede stap. Maar het is ook mogelijk om zelf op een duurzame manier energie op te wekken. Zonnepanelen zijn wel het beste voorbeeld. Die zijn makkelijk te plaatsen op een groot dak en leveren zonne-energie op.

Een energiescan op school kan inzicht geven in welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparende maatregelen en om zelf duurzame energie op te wekken. De gemeente Tilburg leverde een bijdrage aan de kosten voor zo’n energiescan.

Duurzaam bouwen

frisse-schoolBij een nieuw schoolgebouw zijn er meerdere mogelijkheden om rekening te houden met het milieu. Duurzame materialen bijvoorbeeld, waarbij ook aandacht is voor de gezondheid van kinderen, leerkrachten en medewerkers in de school. Bij het ontwerp van een nieuwe school kunnen duurzame keuzes gemaakt worden op de onderwerpen isolatie, ventilatie, verwarming, koeling en zonwering belangrijk. Goede isolatie helpt bijvoorbeeld het energieverbruik terugdringen. Zeker oudere scholen hebben door een slechte bouwkundige staat last van een hoge energierekening. Moet er eerst een gebouw gesloopt worden, dan kan men zorgen voor hergebruik en recycling van de vrijgekomen materialen. O.a. het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen informeert over het ontwerpen en bouwen van duurzame scholen.

Het onderwijs is bovendien onmisbaar in het overdragen van kennis over het nut van duurzame energie. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat duurzaamheid in het lespakket van een school hoort. De kinderen van nu worden zo ambassadeurs van een gezondere toekomst.

In de toekomst geen zittenblijvers meer

zitten blijvenStaatssecretaris Dekker en het Centraal Planbureau (CPB) willen de zittenblijvers verminderen. Volgens het CPB zijn bijspijkercursussen en zomerscholen veel effectiever. Blijven zitten is namelijk erg demotiverend en vaak is de kennis slecht bij enkele vakken ontoereikend. Een cursus of zomerschool zou ervoor kunnen zorgen dat leerlingen toch naar het volgende jaar mogen.

“Zittenblijven is een ouderwetse, dure en niet-motiverende manier om leerlingen erbij te houden”, zei Dekker

Kostenbesparingen zijn groot

Wanneer er minder kinderen blijven zitten door zomerscholen zal dit geen geld kosten maar opleveren! De overheid biedt namelijk een financiële compensatie aan voor een zittenblijver. Deze zal dan verminderen. Daarnaast kost  het de overheid ook belastinginkomsten omdat deze leerlingen de arbeidsmarkt pas later betreden.

Het doel is om de zittenblijvers in het voorgezet onderwijs terug te brengen van 5,8% naar 3,8% in 2020. De zittenblijvers in het primaire onderwijs worden teruggebracht van 3% naar 2%.

“We willen meer maatwerk in het onderwijs, dit is een stap in die richting. De pilots met zomerscholen waren succesvol.”

Maken is het nieuwe leren!

online-leren1Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) sluit het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) goed aan op de arbeidsmarkt. Er waren de laatste tijd veel klachten over het feit dat men vond dat dit niet het geval was. Het is fijn dat dit nu door een externe organisatie is bekeken.

Het Oeso geeft zelfs aan dat de lage jeugdwerkloosheid in Nederland een verband heeft met het goede mbo.

“We doen het internationaal best goed. Opleidingen op mbo-4 staan op hetzelfde niveau als sommige Amerikaanse universiteiten, al beseffen we dat zelf niet. Een Chinese delegatie is hier al twee keer komen kijken, omdat zij geen echt beroepsonderwijs kennen en van ons willen leren. We moeten kijken hoe we dat beter tot uitdrukking brengen. Tegelijk moeten we het onderwijs blijven vernieuwen, omdat de arbeidsmarkt heel snel verandert. Het mbo moet flexibeler, creatiever, kleinschaliger en regionaler opereren.”

Altijd ruimte voor verbetering

Dit wil niet zeggen dat de klachten over het mbo weggewuifd worden. Er is altijd ruimte voor verbetering laat minister Jet Bussemaker weten. Om die reden wordt er van 2016 een experiment opgezet waarbij scholen nieuwe opleidingsrichtingen kunnen proberen, zogeheten cross-overs waarbij bijvoorbeeld techniek en zorg gecombineerd worden met het bedrijfsleven.

De toekomst van het onderwijs

Schermafbeelding-2014-11-17-om-11.11.24 (1)Nu de wereld om ons heen steeds meer en steeds sneller veranderd is het belangrijker dan ooit dat het onderwijs hierop in speelt. Basisscholen en middelbare scholen moeten kinderen voorbereiden op de uitdagingen van de wereld. Staatssecretaris Dekker heeft een nationaal gesprek gestart over de volgende vraag: Wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst?

 “Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn 1e baan. Leert dit kind nú op school wat het dán nodig heeft om een vliegende start te maken? We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onderwijs.”

Nationale Onderwijsdialoog

Een groep deskundigen gaat allerlei ideeën met elkaar verbinden. Dit wordt een traject van een aantal jaar met als doel een brede visie op wat kinderen moeten weten wanneer ze van school komen. Het idee is dat er een nauwe samenwerking tot stand komt met docenten, ouders, leerlingen, wetenschappers, het bedrijfsleven etc.

Door deze Nationale Onderwijsdialoog hoopt Dekker een kind dat vandaag voor het eerste naar school gaat te kunnen voorbereiden op zijn eerste sollicitatie in 2032.

Je hele leven lang leren

treinamento-equipeHet kabinet wil volwassenen stimuleren om te blijven leren. Dit zijn ze aan het doen door deeltijdstudenten vouchers mee te geven waarmee ze een deel van een studie kunnen inkopen, ook willen opleiding meer maatwerk aanleveren. Hiermee wordt het gemakkelijker voor een werknemer om opnieuw de schoolbanken in de duiken en het wordt ook mogelijk om enkel een deel van een opleiding te volgen en hier een certificaat voor te ontvangen.

De baan van nu of de baan van de toekomst?

Het is belangrijk dat volwassenen blijven leren om aan de behoeftes van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Studenten worden vaak opgeleid voor banen van nu maar we weten niet of die banen in de toekomst ook blijven bestaan. Daarom zijn de cursussen en deeltijd opleidingen voor volwassenen erg belangrijk.

Het kabinet is daarom ook bereid om mkb-bedrijven te subsidiëren die scholing en mobiliteit van studenten stimuleren. Het doel is om in totaal 1.000 mkb-bedrijven te stimuleren.

Een invulling van de digitale schoolomgeving

Een digitale omgeving die je wegwijs maakt op school en die gebruikt wordt in de klas, hoe ziet zoiets eruit? Het is een vraag waarop waarschijnlijk maar weinig lezers het antwoord weten, het is immers een vrij nieuw concept. Heb je het echter altijd al willen weten, dan hebben wij hier een mooie video van de TikTik sCoolTool, een digitale schoolomgeving die wordt gebruikt op Steve Jobsscholen.

digitaal

Handig voor zowel leerling als leerkracht

Zoals in de video kan worden gezien is de digitale klasomgeving een soort van agenda die zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten erg handig is. Leerlingen kunnen zien welke activiteiten waar plaatsvinden, zelf activiteiten plannen, informatie delen met leerlingen en leraren en zaken als presentaties en foto’s toevoegen aan hun eigen portfolio. Leerkrachten kunnen hun rooster bekijken, gegevens van leerlingen beheren, activiteiten en projecten starten en eventueel aantekeningen toevoegen.

Afstand verkleinen

Daarnaast probeert de digitale klasomgeving ook de afstand tussen de school en ouders te verkleinen door ouders meer inzicht te geven in de prestaties en voortgang van hun kinderen. Ouders kunnen thuis met hun smartphone of computers inloggen en de portfolio van hun kind en eventuele opmerkingen van docenten bekijken.

TikTik sCoolTool (nl) from Steve JobsSchool on Vimeo.

Stichting Snappet misbruikt gegevens onderwijs-apps

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft deze week geoordeeld dat stichting Snappet, een stichting die tablets met onderwijs-apps levert aan onderwijsinstellingen, in strijd met de privacywet handelt. De prestaties van leerlingen worden zonder het medeweten van onderwijsinstellingen geanalyseerd en vergeleken.

snappet

Ongevraagd advies

De gegevens die Snappet verzamelt met de tablets worden gebruikt om advies te geven aan scholen wat betreft de voortgang van leerlingen en het geeft scholen de mogelijkheid leerlingen onderling te vergelijken. Scholen weten volgens het CPB echter zelf niet welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hebben bovendien zelf niet om advies gevraagd. Snappet handelt daarom volgens het CPB in strijd met de privacywet.

De toekomst

Het CPB ziet echter ook in dat digitale hulpmiddelen in de toekomst nieuwe innovatieve onderwijsmethoden kunnen ondersteunen, maar er moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt. Om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen heeft het CPB daarom laten weten scholen in de toekomst beter te zullen voorlichten over het gebruik van apps en gegevens die daarmee verzameld kunnen worden. Daarnaast zal het CPB bestaande aanbieders en applicaties blijven controleren op overtredingen.

Schoolkantines gaan gezond in 2015

Als het aan de overheid en het Voedingscentrum ligt, dan zullen alle schoolkantines in 2015 gezond zijn. Het is een maatregelen die moet helpen het aantal Nederlandse jongeren dat te zwaar te reduceren.

kantine

Wat is gezond?

Een gezonde kantine wil zeggen dat minimaal 75% van het voedselaanbod in de kantine uit gezonde producten uit de schijf van vijf bestaat, terwijl het overige deel uit andere producten, zoals snacks en snoep, bestaat. De praktijk zou volgens het Voedingscentrum uitwijzen dat scholieren bij een dergelijk groot aanbod van gezonde producten sneller voor die gezonde producten kiezen.

Duurzaam

Een gezonde kantine is volgens het Voedingscentrum bovendien beter voor het milieu. Bij de productie en het transport van snoep en snacks wordt vaak veel energie verbruikt en ze hebben in veel gevallen teveel verpakkingsmateriaal. Een gunstig bijeffect van de maatregel is dus dat het milieu minder wordt belast en dat is in deze groene tijden ook niet onbelangrijk.