Maatschappelijke stage binnenkort niet meer verplicht

De maatschappelijke stage voor scholieren aan het voortgezet onderwijs zal binnenkort niet meer verplicht zijn. Scholen mogen zelf bepalen of zij een maatschappelijke stage organiseren.

maatschappelijke_stage

Van korte duur

De maatschappelijke stage is achteraf geen groot succes geworden. De wet die de stage verplichtte is minder dan 3 jaar geleden ingevoerd en wordt dus dit jaar alweer uitgevoerd. De verplichting van de stage wordt opgeheven omdat het ministerie van onderwijs vindt dat de stage nu definitief op de kaart is gezet en scholen zelf kunnen bepalen hoe het precies ingevuld moet worden. Daarnaast kan er 75 miljoen euro bespaard worden door de verplichting te schrappen.

Niet iedereen steunt afschaffing

De beslissing voor het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage is echter niet unaniem, het CDA, de ChristenUnie en SP zijn tegen het afschaffen van de maatschappelijke stage aangezien zij denken dat de stage spoedig door alle scholen zal worden afgeschaft waardoor alles voor niets is geweest. De VVD, D66 en PVV zijn voorstanders van het afschaffen, zij denken dat scholen wel doorgaan met de maatschappelijke stage en willen scholen meer vrijheid geven het onderwijsprogramma in te richten.