Maken is het nieuwe leren!

online-leren1Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) sluit het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) goed aan op de arbeidsmarkt. Er waren de laatste tijd veel klachten over het feit dat men vond dat dit niet het geval was. Het is fijn dat dit nu door een externe organisatie is bekeken.

Het Oeso geeft zelfs aan dat de lage jeugdwerkloosheid in Nederland een verband heeft met het goede mbo.

“We doen het internationaal best goed. Opleidingen op mbo-4 staan op hetzelfde niveau als sommige Amerikaanse universiteiten, al beseffen we dat zelf niet. Een Chinese delegatie is hier al twee keer komen kijken, omdat zij geen echt beroepsonderwijs kennen en van ons willen leren. We moeten kijken hoe we dat beter tot uitdrukking brengen. Tegelijk moeten we het onderwijs blijven vernieuwen, omdat de arbeidsmarkt heel snel verandert. Het mbo moet flexibeler, creatiever, kleinschaliger en regionaler opereren.”

Altijd ruimte voor verbetering

Dit wil niet zeggen dat de klachten over het mbo weggewuifd worden. Er is altijd ruimte voor verbetering laat minister Jet Bussemaker weten. Om die reden wordt er van 2016 een experiment opgezet waarbij scholen nieuwe opleidingsrichtingen kunnen proberen, zogeheten cross-overs waarbij bijvoorbeeld techniek en zorg gecombineerd worden met het bedrijfsleven.