Overheid investeert in voortgezet onderwijs

Het kabinet en de VO-raad hebben vandaag overeenstemming bereikt over de investeringen die het kabinet de komende jaren in het voortgezet onderwijs zal doen. Tot 2018 zal het bedrag toenemen tot 369 miljoen en daarna gelijk blijven.

investeren_onderwijs1

Betere leerkrachten

Veel van het geld zal worden gestoken in het verbeteren van de expertise van docenten. Het kabinet wil dat ongeveer de helft van de leraren aan het voortgezet onderwijs in 2020 een masteropleiding heeft afgerond. Daarnaast moeten docenten beter op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en moeten er betere ondersteuningsmogelijkheden komen voor jonge leerkrachten.

lerares

Betere begeleiding

De individuele begeleiding van studenten zal ook moeten verbeteren, onder andere door de introductie van digitale hulpmiddelen en betere zomerscholen. Het kabinet en de VO-raad willen daarnaast meer aandacht besteden aan talenten met specifieke vaardigheden. Er zal een zogenaamd plusdocument komen, waarin speciale prestaties van talenten kunnen worden vastgelegd. Daarnaast moeten scholen ook deze talenten beter begeleiden om het talent optimaal te benutten.