Pabo wil minder mbo’ers

Het niveau van de Pabo-opleiding moet omhoog en daarom hoopt de Vereniging Hogescholen (VH) dat er maatregelen kunnen worden genomen om het aantal mbo’ers te verkleinen.

pabo

Niveau en uitval

Leerlingen die van het mbo afkomen en daarna de Pabo doen zouden volgens de VH in ongeveer de helft van de gevallen tijdens de studie uitvallen en de kwaliteit van de opleiding in zijn algeheel zou door de gebrekkige kennis van een deel van de mbo’ers bij het instromen onder druk staan. Het VH stelt daarom voor maatregelen te nemen en bijvoorbeeld door een toelatingstoets.

taal-rekenen

Taal en rekenen

Zo’n toets zou zich vooral volgens VH vooral op taal en rekenen moeten richten, aangezien dit het grootste struikelblok is. Veel mbo’ers zouden bij aanvang van de studie op het gebied van zowel taal als rekenen een te laag niveau hebben en dit tijdens de studie niet weten op te krikken. Havo- en vwo-studenten scoren op dit gebied significant beter.