Particulier onderwijs

Hoewel iedereen in Nederland het recht heeft een eigen particuliere school op te richten, zijn er in Nederland relatief weinig particuliere scholen. Dit komt voornamelijk doordat particulier onderwijs, in tegenstelling tot openbaar en bijzonder onderwijs, niet in aanmerking komt voor subsidies en er alleen aan leerplichtigen les mag worden gegeven indien er erkenning is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

particulier

Toch zijn er wel een aantal soorten particuliere scholen die vrij populair zijn in Nederland, zoals:

Internationale scholen

Internationale scholen zijn scholen waarop les wordt gegeven in een andere taal dan het Nederlands. De meeste internationale scholen in Nederland geven les in het Engels en het zijn scholen die in veel gevallen een band hebben met buitenlandse overheden. De meeste leerlingen op internationale scholen zijn kinderen van expats en het lesgeld ligt met zo’n €5.000 tot €15.000 per jaar beduidend hoger dan het lesgeld voor openbare en bijzondere scholen.

Excellente scholen

Er zijn zowel in het openbaar en bijzonder onderwijs als in het particulier onderwijs excellente scholen. Dit zijn scholen die kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Vooral excellente scholen in het particulier onderwijs beschikken vaak over zeer goede reputatie, moderne faciliteiten en technologie, docenten met veel expertise en vakkennis en betere persoonlijkere begeleiding. Uiteraard hangt ook aan deze zaken een flink prijskaartje en ook hier moeten duizenden en soms zelfs tienduizenden euro’s per schooljaar worden betaald.

Iederwijs scholen

Tot slot willen we ook nog even aandacht besteden aan iederwijs scholen. Dit zijn scholen waar kinderen volgens een democratisch model en op een moderne manier les krijgen. Dit houdt in dat leerlingen een even grote stem hebben als leerkrachten (of iederwijzers). Leerlingen mogen meebeslissen over wat er dagelijks in het klaslokaal gebeurt, ze mogen zelf beslissen wat ze willen leren en wanneer ze het willen leren. Iederwijs werd bij de introductie, rond het jaar 2002, in Nederland erg positief ontvangen, maar vandaag de dag is de kritiek op dit type school groeiende en steeds meer iederwijs scholen sluiten hun deuren.