Stichting Snappet misbruikt gegevens onderwijs-apps

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft deze week geoordeeld dat stichting Snappet, een stichting die tablets met onderwijs-apps levert aan onderwijsinstellingen, in strijd met de privacywet handelt. De prestaties van leerlingen worden zonder het medeweten van onderwijsinstellingen geanalyseerd en vergeleken.

snappet

Ongevraagd advies

De gegevens die Snappet verzamelt met de tablets worden gebruikt om advies te geven aan scholen wat betreft de voortgang van leerlingen en het geeft scholen de mogelijkheid leerlingen onderling te vergelijken. Scholen weten volgens het CPB echter zelf niet welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hebben bovendien zelf niet om advies gevraagd. Snappet handelt daarom volgens het CPB in strijd met de privacywet.

De toekomst

Het CPB ziet echter ook in dat digitale hulpmiddelen in de toekomst nieuwe innovatieve onderwijsmethoden kunnen ondersteunen, maar er moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt. Om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen heeft het CPB daarom laten weten scholen in de toekomst beter te zullen voorlichten over het gebruik van apps en gegevens die daarmee verzameld kunnen worden. Daarnaast zal het CPB bestaande aanbieders en applicaties blijven controleren op overtredingen.