Werken aan een duurzame toekomst

Om de toekomst veilig te stellen, is er vanuit de overheid veel aandacht voor duurzame energie. Dit is energie opgewekt door natuurlijke hulpbronnen, waaronder zon, wind en water. De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien tot 14% in 2020, 16% in 2023 en volledig duurzaam in 2050. Om die doelstelling te bereiken, stimuleert en subsidieert de Rijksoverheid duurzame energie. Wat kunnen scholen doen?

zonnepanelen-school

Kiezen voor duurzame energie

Scholen, en ook particulieren, doen er goed aan te kiezen voor duurzame energie. Alle energieleveranciers in Nederland leveren groene stroom. Dat is een eerste goede stap. Maar het is ook mogelijk om zelf op een duurzame manier energie op te wekken. Zonnepanelen zijn wel het beste voorbeeld. Die zijn makkelijk te plaatsen op een groot dak en leveren zonne-energie op.

Een energiescan op school kan inzicht geven in welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparende maatregelen en om zelf duurzame energie op te wekken. De gemeente Tilburg leverde een bijdrage aan de kosten voor zo’n energiescan.

Duurzaam bouwen

frisse-schoolBij een nieuw schoolgebouw zijn er meerdere mogelijkheden om rekening te houden met het milieu. Duurzame materialen bijvoorbeeld, waarbij ook aandacht is voor de gezondheid van kinderen, leerkrachten en medewerkers in de school. Bij het ontwerp van een nieuwe school kunnen duurzame keuzes gemaakt worden op de onderwerpen isolatie, ventilatie, verwarming, koeling en zonwering belangrijk. Goede isolatie helpt bijvoorbeeld het energieverbruik terugdringen. Zeker oudere scholen hebben door een slechte bouwkundige staat last van een hoge energierekening. Moet er eerst een gebouw gesloopt worden, dan kan men zorgen voor hergebruik en recycling van de vrijgekomen materialen. O.a. het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen informeert over het ontwerpen en bouwen van duurzame scholen.

Het onderwijs is bovendien onmisbaar in het overdragen van kennis over het nut van duurzame energie. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat duurzaamheid in het lespakket van een school hoort. De kinderen van nu worden zo ambassadeurs van een gezondere toekomst.